www.sphere.cz

Vstup pro ověření platnosti EAN kódu
věrnostního programu Sphere


Zde zadejte 13 místnou číselnou hodnotu umístěnou pod čárovým kódem (EAN) na zadní straně karty:
(u platebních karet s logem Sphere, kde není čárový kód, zadejte prvních 8 číslic čísla karty)